KULTURNÍ AKCE VALTICE 2015

Říjnové sobotní večery s cimbálkou ve Valtickém Podzemí, Top vinařském cíli 2014

Termín: 2. - 3.10., 17.10., 24.10., 31.10.2015  - od 20.00 do 24.00 hod.

Výstava "Valtice včera a dnes ve fotografii"

Termín: 30.7. - 22.11.2015

Daniel Lyčka: Kostel sv. archanděla Michaela - zapomenutá dominanta Valtic                          

Termín: 5.11.2015

Valtické Svatomartinské slavnosti & Husí hody ve Valtickém Podzemí, Top vinařském cíli 2014 

Termín: 11.11.2015

Svatomartinský přípitek a oslavy ve Valtickém Podzemí, Top vinařském cíli 2014

Termín: 14.11.2015 od 17.00 hod.  

Valtické Svatomartinské slavnosti & Husí hody ve Valtickém Podzemí, Top vinařském cíli 2014 

Termín: 21.11.2015

Dívčí vínek  

Termín: 29.11.2015 

Valtický advent 2015