Ceník

 Cena se odvíjí od počtu ubytovaných osob. Nacenění zasíláme na vyžádání. 

  

Obchodní  podmínky: Po vytvoření závazné rezervace je na  ubytování  požadována nevratná záloha ve výši 30% z celkové ceny ubytování. Splatnost do 7 dnů od vytvoření rezervace, pokud není individuálně domluveno jinak.

 Při zrušení závazné rezervace je host povinen uhradit STORNO poplatek ve výši 30 % z celkové částky.

 V případě zrušení rezervace 1 den před příjezdem nebo v případě nedojezdu je zákazník povinen uhradit 100% STORNO   poplatek.
 Závaznou objednávkou host akceptuje podmínky ubytování.